บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล 6วัน 4คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล 6วัน 4คืน (XJ)
36,900฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน

-ล่องเรือตัดน้ำแข็งสุดคูล -ลานสกีชิคิไซโนะโอกะ -สุนัขลากเลื่อน -ขบวนพาเหรดเพนกวิน -ทานุกิโคจิ -สวนหมีภูเขาไฟโชวะ -เมืองอาซาฮิคาว่า -หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า -ทะเลสาบโทยะ -สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ถนนคนเดิน เฮวะโดริ -ภูเขาไฟโชวะชินซัน -ฟาร์มหมีสีน้ำตาล -หุบเขานรกจิโกกุดานิ -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ -ถนนคนเดิน เฮวะโดริ

KTK-000-38

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 แผนการเดินทางวันที่ 1:กรุงเทพฯ – ซัปโปโร
 • 23.00

  นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

วันที่ 2 แผนการเดินทางวันที่ 2:ซัปโปโร – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – สุนัขลากเลื่อน – กิจกรรมลานสกี ซิชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล์
 • 02.10

  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620

 • 10.40

  เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญี่ปุ่น
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ
  นำท่านไปยัง หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย 
  นำท่าน ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน
  นำท่านไปยัง ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ
  นำท่านไปยัง อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า

วันที่ 3 แผนการเดินทางวันที่ 3:ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  เดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดเริ่มต้นอีกแห่งในการออกเรือตัดน้ำแข็ง
  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์
  นำท่านไปยัง หมู่บ้านราเมง ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมงมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

   

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง
  เดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร
  เดินทางไปยัง ถนนคนเดินเฮวะโดริ  ถนนสายนี้นับได้ว่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญี่ปุ่น โดยเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 1972 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ

วันที่ 4 แผนการเดินทางวันที่ 4:สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านไปยัง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ

 • เที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ
  นำท่านไปยัง เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร นำท่าน พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโอตารุ
  ชม โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ 
  นำท่านสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  นำท่านสู่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลด ราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน
  นำท่าน ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที่สุดใน
  นำท่านไปยัง เมืองฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5 แผนการเดินทางวันที่ 5:เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่าน ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน ซึ่งมีอนุสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 
  นำท่าน ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวเล็กๆ
  นำท่านไปยัง ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน
  นำท่านไปยัง หุบเขานรกจิโกกุดานิ ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา 
  นำท่านไปยัง อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า100 ปี
  อิสระช้อปปิ้งย่าน ซูซูกิโนะ เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปด้วยร้านค้า5,000 ร้าน
  นำท่านไปยัง ย่านซูซูกิโนะ มักจะมีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวว่าเป็น “ตรอกราเมง”

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ

วันที่ 6 แผนการเดินทางวันที่ 6:ซัปโปโร – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะถึง สนามบินชิโตเซะ ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

   

 • 11.55

  นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621

 • 18.00

  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

         กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

 1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

         ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **

   [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ