ทัวร์ไอซ์แลนด์ ICELAND 8 วัน 5 คืน

วงกลมทองคำ , อุทยานแห่งชาติธิงเลสึร์ , ทะเลสาบ PINGVALLAVATN
KERID ปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ , น่ำพุร้อน GEYSIR GEOTHERMAL
น้ำตกกุลล์ฟอสส์ GULLFOSS WATERFALL , น้ำตกเชลยาลันฟอสส์ SELJALADFOSS
น้ำตกสโกกาฟอสส์ SKOGAFOSS ถ้ำน้ำแข็ง KALTA ICE CAVE , แหลมดีร์โฮเลย์
อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล SKAFTAFEL หาดทรายดำ BLACK BEACH
บลูลากูน BLUE LAGOON , อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน LEIFUR EIRIKSSON

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง