ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET
อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
Thai Airways สายการบินระดับ 5 ดาวของคนไทยสะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง