ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ปล่อยโคมที่ผิงซี 5 วัน 3 คืน

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ , ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
-เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น , อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
-ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ , กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
-ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
-ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง