ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันหรรษาวันสงกรานต์ 5 วัน 3 คืน

กระเช้าพาโนราม่า/สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/หมู่บ้านสายรุ้ง/อุทยานเย่หลิ่ว/ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
น้ำตกสือเฟิ่น/ปล่อยโคมลอยผิงซี/ตึกไทเป 101/หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว/พิพิธภัณฑ์กู้กง/อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ
วัดเหวินหวู่/วัดพระถังซำจั๋ง/วัดหลงซาน/วัดสิงเทียนกง
ช้อปปิ้งซีเหมินติง/กลอเรียเอ้าเลทท์/ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง