ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสุขสันต์วันสงกรานต์ 4 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน/นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
นั่งรถไฟฟ้าหัวจรวด/ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/หมู่บ้านสายรุ้ง
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดเหวินหวู่/วัดพระถังซำจั๋ง/วัดหลงซาน
ตึกไทเป 101 /หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค/อุทยานเย่หลิ่ว/ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งซีเหมินติง/มิตซุยเอ้าเลทท์/ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง