ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันปีใหม่ ไทเป เกาสง Taiwan Happy New Year 2020 5 วัน 4 คืน

ถ่ายรูป Dome of Light/วัดฝวอกวงซาน/เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร
ตึกไทเป 101/วัดหลงซาน/หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค/วัดหลงซาน
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซำจั๋ง/วัดเหวินหวู่
พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย/ป้อมโบราณฉือขั่นโหลว/ถนนโบราณอันผิง
อดีตสถานทูตอังกฤษ/E-DA OUTLET MALL/ซีเหมินติง/ตลาดกลางคืนหลิ่วเห่อ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง