ทัวร์โมร็อคโค โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน ( EK )

นครสีฟ้าเชฟชาอูน , เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส , ทะเลทรายซาฮาร่า
ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง , JARDIN MAJOREELLE , เมืองคาซาบลังก้า , ขี่อูฐรับแสงอรุณ
สวนจาร์ดีน มาจอแรล , ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง