ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน

เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมปราการฮวาซอง Soyanggang Sky Walk - วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก
โซลเทาวน์เวอร์ - LED Rose Garden - หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอน - ไชน่าทาวน์
ช้อปปิ้งเมียงดง - ฮงแด - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ฮุนไดเอ้าเล็ท - ร้านละลายเงินวอน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง