ทัวร์เกาหลี เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน

เกาะนามิ , สวนอิมจินกัก , พระราชวังชางด๊อกคุง , หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
คาเฟ่โกบงซาน , สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ , โซลทาวเวอร์ , สวนอิมจินกัก ตลาดเมียงดง ,
ถนนฮงอิก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง