ทัวร์ฮ่องกง WATER SPLASH HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน

รถรางพีคแทรมชมจุดวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพัลเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม
อิสระช็อปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - Symphony of light -สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – วัดชีหลิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง