ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG NGONG PING 3 วัน 2 คืน

วัดแชกงมิว , วัดหวังต้าเซียน , รีพลัสเบย์ ,ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย , วัดแชกงมิว , วัดหวังต้าเซียน
รีพลัสเบย์ , ขอพรเจ้าแม่กวนอิม , ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง