ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets -มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน -รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง