ทัวร์อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 6 วัน 5 คืน

อุซเบกิสถานในปัจจุบันนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน วัฒนธรรมอันหลากหลายได้หลั่งไหล เข้ามายังดินแดนแถบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายพันปีมาแล้ว ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมองโกล ได้รับเอาวัฒนธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอจนพุทธศาสนาจากอินเดีย และท้ายสุดยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโซเวียต
อุซเบกิสถานจึงเป็นดินแดนที่ร่ำรวย มากด้วยวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การไปเยือน ชมเมืองมรดกของโลกที่คุ้มค่า บูคาร่า ชาห์คริซาบซ์และซามาร์คานด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง