ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE UNIVERSAL STUDIOS 3 วัน 2 คืน (SQ)

GARDEN BY THE BAY , ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ , ล่องเรือ Bumboat , ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด , ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง