ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE GARDEN BY THE BAY 3 วัน 2 คืน ( 3K )

GARDEN BY THE BAY , ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ , ล่องเรือ Bumboat , ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด , ลิ้มรสข้าวมันไก่ และ บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ , อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House , ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว , ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง