ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน (PG)

หลวงพระบาง , น้ำตกตาดกวางสี , ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน , ตลาดมืด , บ้านช่างฆ้อง , ถ้ำติ่ง , บ้านช่างไห , พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง , วัดใหม่
พระธาตุษูสี , บายศรีสู่ขวัญ , ใส่บาตรข้าวเหนียว , วัดวิชุนราช , บ้านผานม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง