ทัวร์ลาว นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง 3 วัน 2 คืน (FD)

เวียงจันทร์ , พระธาตุหลวง , ประตูชัย , วังเวียง , ถนนโรตี , วังเวียง , ถ้ำจัง , หลวงพระบาง , พระธาตุภูษี , ถนนคนเดิน , ตักบาตรข้าวเหนียว , วัดเชียงทอง , พระราชวัง , หอพระบาง ,วัดวิชุนราช

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง