ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว • Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ •พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล• ช้อปปิ้งห้าง GUM• มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS ตลาดอิสไมโลโว่-หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย •Husky Park • สุนัขลากเลื่อนฮัสกี้
สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก •พระราชวังฤดูหนาว
โบสถ์หยดเลือด •วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปีเตอร์และปอล • พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ •พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ • ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง