ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล •ตลาดอิสไมโลโว่ • ตึก OSTANKINO • หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้ •สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัสตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ละครสัตว์
ซากอร์ส • โบสถ์อัสสัมชัญ • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง