ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน

-บินตรงสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์
-เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
-ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
-ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
-เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
-เมนูท้องถิ่นที่ต้องลอง ขาหมูเยอรมัน , หอยแมงภู่เบลเยี่ยม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง