ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน

ดูไบ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม
โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก
สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต
พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน
ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง