ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน ( FD )

วัดเจ้าแม่กวนอิม , หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน , ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , โบสถ์เซ็นต์ปอล , พระราชวังหยวนหมิงหยวน , เวเนเชี่ยน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง