ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ( PG )

ย่างกุ้ง , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , พระนอนตาหวาน , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วัดไจ๊คะวาย , เจดีย์ชเวมอดอว์ , พระราชวังบุเรงนอง , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) , พระธาตุอินทร์แขวน , หงสาวดี , คิมปูนแค้มป์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง