ทัวร์พม่า พม่า มัณฑะเลย์ มิงถุน สกาย อังวะ 3 วัน 2 คืน (PG)

มัณฑะเลย์ , สกายน์ , เจดีย์เก๊ามูดอว์ , อังวะ , นั่งรถม้าชมเมือง , สกายน์ฮิลล์ , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , มิงกุน , ระฆังมิงกุน
เจดีย์มิงกุน , ทัชมาฮาล , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดมหากันดายง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , มัณฑะเลย์ , อมรปุระ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง