ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน นั่งรถภายใน 4 วัน 3 คืน (PG)

มัณฑะเลย์ , นั่งรถสู่พุกาม , โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม , พุกาม ,ทะเลเจดีย์ , เจดีย์ชเวซานดอว์
วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี , นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ , มัณฑะเลย์ , เที่ยวเมืองมิงกุน , หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง