ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน ( นั่งรถภายใน ) 4 วัน 3 คืน (FD)

มัณฑะเลย์ , นั่งรถสู่พุกาม , ทะเลเจดีย์ , จุดชมวิวทะเลเจดีย์ , โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ , มัณฑะเลย์ , เที่ยวเมืองมิงกุน
หมู่บ้านมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , มัณฑะเลย์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง