ทัวร์นอร์เวย์ นอร์เวย์ ตะลุยถิ่นแสงเหนือ 9 วัน 6 คืน

สวนประติมากรรมวิเกลันด์ , ทรุมเซอ , มหาวิหารอาร์คติก
นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน , นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์
นาร์วิค , กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET , หมู่เกาะลอฟโฟเทน
สโวลแวร์ , เฮนนิงวาสร์ , ช็อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง