ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 5 วัน 3 คืน

โตเกียว ฟูจิ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 5 วัน 3 คืน
พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
แบบที่นั่ง 3-4-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก.

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง