ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ เทศกาลทุ่งดอกไม้ริมทะเลสาบ 5 วัน 3 คืน

เทศกาลทุ่งดอกไม้ริมทะเลสาบ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ -ไดเวอร์ซิตี้ -ขาปู -แช่ออนเซน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง