ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินจาอิเสะ 5 วัน 3 คืน

สุดคุ้ม!!!- พาเที่ยวทุกวัน - อาหารครบทุกมื้อ - บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku
พักกิฟุ 1คืน - โทยาม่า 1คืน - นาโกย่า 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่นาโกย่า (สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์)
เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง