ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย จอร์เจีย 8 คืน 5 วัน (EK)

เยเรวาน , เซวาน , วิหารเกกฮาร์ด , วิหารคอร์วิราพ , ทบิลิซี , คาซเบกี้ , อัพลิสต์ชิเคห์ , พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน , อนุสรณ์สถานรัสเซีย , วิหารสเวติสโคเวลี , อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย , วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง