ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน (QR)

ทบิลิซี , คาซเบกี้ , อัพลิสต์ชิเคห์ , กอรี่ , พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ,โบสถ์เกอร์เกตี้ , โรงอาบน้ำโบราณ
อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย , นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา
ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ , ช้อปปิ้งห้าง East Point

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง