ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน

ทบิลิซี่ , คาซเบกี้ , อัพลิสต์ชิเคห์ , เยเรวาน , เซวาน , วิหารเกกฮาร์ด , วิหารคอร์วิราพ , ป้อมนาริกาลา , โรงอาบน้ำโบราณ , วิหารซีโอนี , วิหารจวารี , ป้อมอันนานูรี , นั่งรถ 4WD , โบสถ์เกอร์เกตี้ , อารามเซวาน
ล่องเรือทะเลสาบเชวาน , เดอะคาสเคด , Republic Square

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง